מזרח – מערב (13)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור.

מזרח – מערב (12)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור