תמונות ו-וידאו מתקיפת הכור הסורי ב- 2007

תמונות ווידאו מתקיפת הכור הסורי ב- 2007

מזרח – מערב (13)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור.

מזרח – מערב (12)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור

מזרח – מערב (11)

המשך סיפורו של זאב רז על תקיפת הכור והיסטורית הטייסת

מזרח – מערב (10)

המשך סיפורו של זאב רז על תקיפת הכור והיסטורית טייסת 253

מזרח – מערב (9)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית טייסת 253 ותקיפת הכור

מזרח – מערב (8)

המשך סיפורו של זאב רז על תקיפת הכור והיסטורית הטייסת.