תמונות ו-וידאו מתקיפת הכור הסורי ב- 2007

תמונות ווידאו מתקיפת הכור הסורי ב- 2007

תוצאות הסקר בנושא מפגש הותיקים היו חד משמעיות!

תוצאות הסקר בנושא מפגש הותיקים היו חד משמעיות!