מזרח – מערב (6)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור.

מזרח – מערב (5)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור.

מזרח – מערב (4)

חלק רביעי בסיפורו של זאב רז על קליטת ה- F16 ומבצע אופרה

מזרח – מערב (3)

חלקו השלישי של סיפורו של זאב רז על קליטת ה- F16 ומבצע אופרה.