מזרח – מערב (8)

המשך סיפורו של זאב רז על תקיפת הכור והיסטורית הטייסת.

מזרח – מערב (7)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור

מזרח – מערב (6)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור.

מזרח – מערב (5)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור.

מזרח – מערב (4)

חלק רביעי בסיפורו של זאב רז על קליטת ה- F16 ומבצע אופרה

מזרח – מערב (3)

חלקו השלישי של סיפורו של זאב רז על קליטת ה- F16 ומבצע אופרה.

מזרח – מערב (2)

סיפורו (בהמשכים) של זאב רז על מבצע אופרה. חלק 2.