הצוות המתכנן

הצוות המתכנן. מימין לשמאל: רמי יצחק, גדעון רוזן, אפרת זהבי, בעז סגל, אודי בורג, אורי קנשתי.

הצוות המתכנן. מימין לשמאל: רמי יצחק, גדעון רוזן, אפרת זהבי, בעז סגל, אודי בורג, אורי קנשתי.

הצוות המתכנן. מימין לשמאל: רמי יצחק, גדעון רוזן, אפרת זהבי, בעז סגל, אודי בורג, אורי קנשתי.

תגובות בפייסבוק:

תגובות בפייסבוק

השאירו תגובה