מזרח – מערב (11)

המשך סיפורו של זאב רז על תקיפת הכור והיסטורית הטייסת

לייק

לייק
אהבתי
צחקתי
וואוו
התעצבתי
כעסתי

מזרח – מערב (10)

המשך סיפורו של זאב רז על תקיפת הכור והיסטורית טייסת 253

לייק

לייק
אהבתי
צחקתי
וואוו
התעצבתי
כעסתי

מזרח – מערב (9)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית טייסת 253 ותקיפת הכור

לייק

לייק
אהבתי
צחקתי
וואוו
התעצבתי
כעסתי

מזרח – מערב (8)

המשך סיפורו של זאב רז על תקיפת הכור והיסטורית הטייסת.

לייק

לייק
אהבתי
צחקתי
וואוו
התעצבתי
כעסתי

מזרח – מערב (7)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור

לייק

לייק
אהבתי
צחקתי
וואוו
התעצבתי
כעסתי

מזרח – מערב (6)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור.

לייק

לייק
אהבתי
צחקתי
וואוו
התעצבתי
כעסתי

מזרח – מערב (5)

המשך סיפורו של זאב רז על היסטורית הטייסת ותקיפת הכור.

לייק

לייק
אהבתי
צחקתי
וואוו
התעצבתי
כעסתי